Sceach na Sí

Tá tú díreach ag imeacht ón charrchlós thiar ar fheirm Mhuintir Lochlainn. Tá na tailte seo in úsáid fá choinne réthalmhaíochta le blianta fada. Bhíodh eallach agus roinnt caorach ar féarach amuigh i rith na bliana agus is annamh a d'úsáidtí leas saorga ar an fheirm. Ba é an  “t-ionchur beag” an cur chuige bainistíochta a bhí in úsáid ar bhunús fheirmeacha na háite. Sampla annamh is ea feirm Mhuintir Lochlainn de ghnáthóga ina bhfuil cuid mhór speiceas de lusanna agus d'ainmhithe atá anois tearc sa tír mórthimpeall.
 

Díreach taobh leis an charrchlós tá seansceach gheal aonraic ann. Bíonn blás bláthanna geala bána ar bhachlóga an chrainn seo i mí na Bealtaine.
 

Tá a lán sceach gheal aonraic tríd an tírdhreach ardtalaimh seo. Tá go leor tagairtí don sceach gheal sa tseanchas agus an bhaint atá aici leis an tsaol úd eile agus ba ghnách leis na feirmeoirí na crainn seo a chinntiú nach ndéanfadh siad damáiste ar bith dóibh ar eagla go dtitfeadh tubaiste ar an té a mbeadh sé de dhánaíocht ann sceach na sí a stoitheadh nó a leagan. 

 


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair