Cosáin Siúlóide > Bealach an Ruachain > Idir Dhá Ghnathóg

Idir Dhá Ghnathóg

Agus sinn ag dul trasna an chosáin d’fhéadfá a rá go bhfuil muid ag dul idir dhá ghnáthóg. Thiar tá an fáslach, áit a bhfuil lusanna ann a mbíonn rath orthu i gcré aigéadach atá ar ghannchuid cothaithe. Thoir agus níos faide suas an cnoc tá seascann aigéadach ina bhfuil, den chuid is mó, feagacha, cíb agus féar. Dhá bhláth a fhásann go flúirseach ar an tseascann seo is ea biolar gréagáin agus odhrach bhallach. Tá bláthanna míne liathchorcra ar an bhiolar gréagáin a chuireann maise ar an áit ó Bhealtaine ar aghaidh. Is é an lus seo an biaphlanda is tábhachtaí do shliocht speiceas amháin féileacán, an barr buí, agus anuas air seo tá a bhláthanna tábhachtach dá lán speiceas féileacán agus feithidí eile. 

Tá tábhacht mhór ag baint leis an odhrach bhallach i ndeireadh an tsamhraidh agus i dtús an fhómhair nó tá flúirse neachtair ina bláthanna gorma cruinnchruthacha. Is biaphlanda tábhachtach í chomh maith do bholb na an fhritileáin réiseagus is í an t-aon bhiaphlanda í ag a lán speiceas ciaróg agus cuile. Sa tsean-am ba luibh leighis thábhachtach í an odhrach bhallach mar chóireáil do ghalair chraicinn cosúil le galar an tochais nó an gad brád. Faigheann go leor feithidí féasta neachtair agus pailine amach sa tsamhradh i mblátha cruinneogacha na hodhraí ballaí. 

 


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair