Cosáin Siúlóide > Bealach Loch Bran > Fálta na Bealtha

Fálta na Bealtha

Anois tá tú ag dul fríd talamh féaraigh atá ina shampla maith den tírdhreach talmhaíochta áitiúil, cosúil leis an tírdhreach féaraigh a fheicimid ar fud fhormhór na hÉireann. Gidh nach bhfuil an fhlúirse chéanna speiceas ainmhithe agus lusanna anseo agus atá sa chuid eile den tearmann, bheir fálsceacha aibí gnáthóg thábhachtach dá lán lusanna, feithidí, éanacha agus mamach. B’fhéidir gurb iad na fálsceacha an ghnáthóg fiadhúlra is tábhachtaí in Éirinn sa lá atá inniu ann agus is tearmann iad ag go leor de na plandaí urlár coillearnaí a bhíodh sa choillearnach ársa trá. Ar an drochuair, de thoradh drochbhainistíochta agus iad a bheith á scriosadh tá a lán speiceas a bhí coitianta tráth ag brath orthu anois. Bíonn níos mó ná 100 speiceas feithidí á mbeathú ar sceach gheal. Tá a bláthanna geala tábhachtach d’fheithidí pailnithe, cothaíonn a caora cuid mhór dár mamaigh agus braitheann ealtaí éan, idir áitiúil agus aistreánach, orthu i rith cuid mhór den gheimhreadh. 
 
Nuair a fhágann tú na páirceanna tiocfaidh tú isteach i dtalamh féaraigh aigéadach agus seascann. Is gnáthóg í seo ina bhfuil flúirse speiceas, lena n-áirítear an feochadán móna, a léiríonn go bhfuil móinéar aigéadach ann le fada. Le plandaí bláthanna mar mhagairlíní, glasaí léana bheag, biolar gréagáin agus odhrach bhallach, gan ach cuid acu a lua, tacaíonn an áit seo lena lán cineálacha éagsúlacha feithidí pailnithe. 
 


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair