Cosáin Siúlóide > Bealach an Ruachain > Fálsceach go Fáslach

Fálsceach go Fáslach

Ar thaobh na láimhe deise den chosán tá fálsceach breá aibí ina bhfuil an cuileann den chuid is mó. I seandlíthe na mBreithiún, a thug cosaint do chrainn, bhí an cuileann ar cheann de na crainn ba thábhachtaí dá raibh ann. Chan ionann agus a lán plandaí, a mbíonn bláthanna fireanna agua baineanna orthu, bíonn crainn chuilinn fireann nó baineann, leis na caora dearga ag fás ar na crainn bhaineanna amháin.
 

Díreach ó dheas ón chosán tá fáslach. Is ionann fáslach agus portach as a bhfuil an mhóin bainte. Bhí tábhacht mhór ag baint leis an mhóin mar bhreosla ar fud na tuaithe in Éirinn mar is beag adhmad a bhí ar fáil ar feadh na gcéadta bliain de thoradh scrios na gcoillte sa 17ú haois i ndiaidh choncas Eilíse.
 

Is fada an fáslach seo fágtha le teacht chuige féin arís. Tá lusanna portaigh tagtha ar ais isteach san áit. Bíonn ceannbhán ag fás ann, é bán agus clúmhach le duilleoga féarmhara, le feiceáil ó dheireadh Bhealtaine ar aghaidh gach bliain. Níos faide anonn sa tséasúr feictear sciollam na móna, lena bhláthanna ar chruth réalta agus sé phiotal bhioracha, ag fás in áiteanna sa phortach atá níos fliche. 
 

Má bhíonn tú iontach cúramach chífidh tú an drúchtín móna, lus beagálainn ach marfach, a bheireann ar chuileoga bídeacha ina adharcáin fhaireogacha. Níl seans dá laghad ag cuileoigín ar bith a théann i bhfostú iontu nó díleánn an planda go mall í le cur leis an chothú bhocht ón chré fhliuch mhóinteach.

 


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair