Dáileachtaí

Dáileachtaí Pobail Charn Tóchair

Cuireadh na chéad síolta i Scéim Dáileachán Phobail Dhroim nDamh sa pholathollán ag tús 2013 agus tá an spás ag bláthú go rábach ó shin.

Le maoiniú ón Ghníomhaireacht Sláinte Phoiblí forbraíodh na dáileacháin le deis a thabhairt do dhaoine aonair agus do ghrúpaí 'a gcuid féin a fhás' agus bheith mar pháirt de ghrúpa pobail.

Tá d'aidhm ag an scéim an bheatha shláintiúil a chur chun cinn taobh istigh den phobal áitiúil agus cuirtear réimse fairsing de chúrsaí agus de ghníomhaíochtaí garraíodóireachta ar fáil tríthi ó cheann ceann na bliana, go háirithe do thosaitheoirí nó do dhaoine ar mian leo na scileanna atá acu a fhorbairt. Táimid i bhfách fosta le húsáid a bhaint as an spás mar acmhainn foghlama do pháistí de gach aois, agus grúpaí scoile go háirithe (féach ár leathanach Oideachais). Faoi láthair tá 10 gceapach ar fáil ar cíos agus tá rún againn cur leo sin in 2015.

Is féidir cuairt a thabhairt ar na dáileacháin i rith na bliana uilig agus bíonn fearadh na fáilte roimh chách freastal ar ár n-imeachtaí speisialta, mar shampla Lá Oscailte an Phobail mar a mbíonn garraíodóirí ar fáil le do cheisteanna a fhreagairt.


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair