Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Scéal na gCoillte

Scéal na gCoillte

Anois tá tú i gCoill ársa Dhroim nDamh. Den chuid is mó is é an coll atá sa choill, le cúpla dair mhór agus corrleamhán. Tá an chuid is mó de na leamháin scriosta ag galar Dúitseach na leamhán, atá i ndiaidh teacht isteach sa choillearnach le 20 bliain anuas. 

Is cinnte go bhfuil Coill Dhroim nDamh sean, i bhfad níos sine ná na crainn iad féin. Léiríonn an flóra ar an talamh, ina bhfuil nead choille, coinnle corra agus cúlarán go bhfuil coill aibí anseo leis na céadta nó fiú na mílte bliain. Bhí na coillte seo mar chuid de choillte ollmhóra Ghleann Chon Chadhain agus na Coille Íochtaraí a chlúdaigh cuid mhór den cheantar ar an taobh thiar den Bhanna a fhad le Sliabh Speirín agus a fhad le Cúil Raithin ó thuaidh. Leagadh cuid mhór den choill sa cheantar sa 17ú haois i ndiaidh choncas Eilíse ar Ghaeil Uladh le breosla a sholáthar do na plandóirí Albanacha agus Sasanacha. Faoi dheireadh an 17ú haois bhí an chuid is mó den choill ollmhór seo leagtha agus níor mhair ach bólaí iargúlta mar Dhroim nDamh.

Inniu tá Éire go fóill ar an tír is lú coillte san Eoraip, mar sin tá tábhacht mhór ag baint le seansuíomhanna coillearnaí mar seo, ó thaobh na héiceolaíochta agus an chultúir araon. 

 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair