Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Raideog agus Fraochlach

Raideog agus Fraochlach

Anois tá tú ar ardaidh bheag agus ó thuaidh tá portach triomaithe ina bhfuil tortóga fraoigh agus féar fásaigh den chuid is mó. Planda tábhachtach anseo, chomh maith le codanna eile den tearmann, is ea an raideog chumhra, roschrann beag a bhfuiltear ag baint úsáide as le blianta fada le feithidí cailgeacha a choinneáil ar shiúl agus mar anlann ar bhia. Úsáidtear an raideog i ngrúdaireacht leanna chomh maith. 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair