Nuachoill

Cuireadh na crainn óga seo in 1998. Amach anseo beidh seo ina coill aibí. De thoradh ar bhainistíocht leanúnach agus crainn a thanú osclófar spás i mbarr na gcrann, rud a ligfidh d’ainmhithe a bhaineann le himeall na coilleadh mar an breacfhéileacán coilleadh agus an barr buí bheith faoi bhláth sa bhreac-scáth agus ar na plásóga coilleadh ar imeall chosáin agus thalamh réitithe na coilleadh. Tá súil againn go meallfaidh an bhainistíocht seo an eangach gheal atá níos teirce go dtí an áit.

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair