Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Linn agus saol faoin uisce

Linn agus saol faoin uisce

Seo eanach agus linn an tearmainn. Draenáladh an bogach seo agus is beag nár cailleadh é nuair a íslíodh agus a leathnaíodh sruthán ar an taobh eile den chosán mar chuid de pholasaí draenála na Roinne Talmhaíochta. As siocair an ghnáthóg bhogaigh a bheith caillte bhí a lán speiceas sa cheantar faoi bhagairt. Mar sin cuireadh damba ar an bhogach lena leibhéil uisce níos airde a choinneáil. Is é an cosán féin ar feadh na habhann an damba. Smachtaíonn píopaí sceite leibhéal an uisce. Shábháil struchtúir an damba agus na píopaí sceite an bogach iontach seo . Leoga, tá cuid mhór lochán beag agus bogach cruthaithe, caomhnaithe nó feabhsaithe. Tugann siad seo gnáthóg atá ag éirí níos teirce do loscainn, earca luachra, an tsnáthaid mhór agus an iliomad plandaí agus ainmhithe eile, a bheadh uilig caillte dá n-éagmais. 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair