Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Léana na mBláthanna

Léana na mBláthanna

Tá tú ar imeall thoir Thearmann Dúlra Phobail Dhroim nDamh. Is samplaí iad an dá pháirc, ar gach taobh den bhealach isteach, d’éagsúlacht na bainistíochta a dhéantar anseo. Is gnáthóga léana saibhre iad na páirceanna seo agus le linn an tsamhraidh bíonn raidhse plandaí léana bláthacha, cíb agus féar iontu atá ina mbonntaca le héiceachóras a thugann tacaíocht don iliomad feithidí agus ainmhithe a bhraitheann ar an ghnáthóg shaibhir ilchineálach seo. Idir Márta agus Lúnasa gach bliain thig leat mórán bláthanna tearca a fheiceáil anseo nach bhfuil i gcuid mhór den tír níos mó. Ina measc tá an gliográn mín álainn agus glanrosc beag bídeach ann. Tá rún ag an dá phlanda bheaga seo, is é sin go bhfuil siad seadánach, á gcothú féin ar fhréamhacha féir. Cionn is go ndéanann siad seo laghdaíonn an gliográn agus an glanrosc an forlámhas atá ag féar agus ligeann siad do phlandaí ilghnéitheacha eile teacht isteach ar thailte féaracha. Mar sin, cruthaíonn siad léanta ina bhfuil flúirse speiceas agus dúlra. Ní nach ionadh go gcuireann lucht caomhnaithe ‘déantóirí léana’ ar na plandaí beaga seo. 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair