Gorta

Má dhearcann tú go cúramach isteach sna crainn díreach ó dheas b’fhéidir go bhfeicfidh tú fothrach seantí. Sin a bhfuil fágtha de theach beag inar chónaigh Sally "Allen" Bradley, duine de na daoine deireanacha a raibh cónaí orthu anseo. Tá sé i seanchas na háite go raibh a lán teaghlach ag cur fúthu sa choill agus timpeall uirthi roimh an Drochshaol sna 1840í, agus gur chuir an t-ocras, an imirce agus an díshealbhú deireadh leo. Léiríonn seanléarscáileanna ón 19ú haois roinnt  tithe beaga san áit seo, iad ag teacht i dtír ón láimh go dtí an béal ar chuibhrinn bheaga le corrbheithíoch, a bheadh ag innilt, is dóiche, sa choill. Léiríonn sé seo arís go raibh Droim nDamh ag athrú go síoraí, le hathruithe in úsáid an talaimh ag imirt tionchair ar stair agus éiceolaíocht an talaimh atá sa tearmann anois. 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair