Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Ar Imeall na Coilleadh

Ar Imeall na Coilleadh

Tá tú ar imeall na coilleadh, an teorainn idir an choillearnach dhorcha agus an tír oscailte. Díreach sula bhfága tú an choill chífidh tú stua snoite. Tugann sé seo eolas an bhealaigh do Dhair Mhic Cartaíne tuairim is 200 méadar ó dheas, an crann is mó agus is sine dá bhfuil sa tearmann. De réir an tseanchais ba thincleoir é Mac Cartaíne a raibh léamh agus scríobh aige ag am nach raibh sin ag mórán. Chaitheadh sé an geimhreadh mar aoi i dtithe nó i sciobóil sa cheantar agus i rith an tsamhraidh bhíodh sé ina chónaí sna coillte ina aice leis an dair mhór. Ní fios cá huair go díreach a mhair Mac Cartaíne sa cheantar ach is cosúil ó thaighde sa cheantar áitiúil gur dóiche gur sa dara leath den 19ú haois a bhí sé. 
 

Tá an ghnáthóg ar imeall na coilleadh iontach go deo tábhachtach a fhad is a bhaineann sé leis an éiceolaíocht dá lán dár n-éanacha, feithidí agus mamach, ialtóga go háirithe. Tráthnónta breátha an tsamhraidh tá an áit seo dubh le hialtóga á mbeathú féin ar an iliomad cuileog a thig taobh leis an choill ar an aer. Le breacadh an lae in áit na n-ialtóg beidh fáinleoga, gabhláin bhinne agus gabhláin ghaoithe, a leanann ar aghaidh ag ithe na gcuileog i rith an lae. Ach sealaíocht a dhéanamh féadann ialtóga agus éanacha na foinsí bia céanna a úsáid, ach gan dul i gcomórtas díreach le chéile. An áit seo ina bhfuil toir, driseacha agus féar fásaigh, ba ghnáth bogach a bheith ann, ach tá an leibhéal uisce íslithe as siocair sruthanna sa cheantar a bheith draenáilte agus lig sin do lusanna eile nach bhfuil dúil acu san uisce theacht isteach.

 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair