Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí > Abhainn agus Eochraí

Abhainn agus Eochraí

Anois tá tú ar chosán ar bhruach Abhainn na Griollaí. Béal Eochraí a thugtar ar an áit seo a bhíonn in úsáid ag na bradáin a bhíonn ag sceitheadh. Is i mí na Nollag is mó a tharlaíonn an sceitheadh cé go mbíonn sé ag tarlú ó Shamhain go hEanáir. Is áit scíste é an t-uisce domhain sa choradh anseo, atá gearrtha amach ag an tsruth, don bhradán agus don bhreac ar a dturas suas an abhainn. Is gnáthóga foirfe iad na haibhneacha clochacha don bhradán óg a mbíonn barr ratha air in uisce éadomhain gasta.

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair