Cosáin Siúlóide > Bealach Coillearnaí

Bealach Coillearnaí

Coill Dhroim nDamh a thugtar mar chnuasainm ar an mheascán iontach gnáthóg atá anseo, idir bhogach, choillearnach nuaphlandaithe agus choillearnach ársa - acmhainn thar a bheith annamh agus luachmhar.

Tá an choill ársa ann leis na céadta bliain. Le cuidiú ó sheanléarscáileanna, ó thaifid eastáit agus ó ghnéithe nádúrtha, is féidir í a rianú siar chomh fada le 1599. Tá an Coll agus an Cuileann le fáil taobh leis an Dair ársa ina ceannbhrat dlúth. Tá ceann acu seo, Dair Mhic Cartaine, ainmnithe as grásaeir a mair sna 1860í agus a deirtear a chónaigh faoin chrann i rith an tsamhraidh.

Tá móinéar luachra thart ar an choillearnach ársa, agus plandaíodh beagnach 30,000 crann dúchasach sna páirceanna ar an taobh ó thuaidh. Is gnáthóg rathúil é seo uilig don fhiadhúlra, idir Spioróga agus Chlamháin agus Mhadraí Uisce agus Ghiorriacha Sléibhe. Cuirtear fáilte ildathach roimh chuairteoirí san earrach leis na Lusanna Gaoithe, Seamsóga, Coinnle Corra agus Sabhaircíní atá go tiubh ar urlár na coillearnaí ársa.

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair