Cosáin Siúlóide

Cosáin Siúlóide

Fáilte go dtí Cosáin Dhroim nDamh, ina bhfuil thar 7 km de shiúlóidí atá fóirsteanach do gach cumas siúil. Tá 3 chosán cruthaithe sa dóigh go dtig leat dul ag fiosrú gach a bhfuil le feiceáil i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh ó thaobh cineálacha gnáthóige, suíomhanna seandálaíochta agus struchtúir stairiúla de.

Sceach na Sí Ríocht an Bhradáin An Ruachan Fálsceach go Fáslach Idir Dhá Ghnathóg Fálta na Bealtha Loch Bran Aiteann Ráth agus Radharc Seanchas agus Stair na Ráthanna Scéal na gCoillte Raideog agus Fraochlach Nuachoill Ciorcal Cloch Abhainn agus Eochraí Gorta Linn agus saol faoin uisce Ar Imeall na Coilleadh Dorchlaí Dúlra Léana na mBláthanna
Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair