Cosáin Siúlóide > Bealach Loch Bran > Ráth agus Radharc

Ráth agus Radharc

Anois tá tú taobh le seanráth ar a dtugtar an Ráth Ard. Baineadh leath den ráth ar shiúl nuair a cruthaíodh an gort ar a bhfuil tú i do sheasamh, agus tá an leath eile ann ar fad ar an taobh thiar dínn. Creideamh pisreogach atá ann nár cheart baint do na ráthanna ar eagla míshásamh a chur ar an lucht sí, mar sin cá bhfios cén mí-ádh a bhí ar na daoine a rinne dóchar don cheann seo. 
 
Ar lá glan tá radharcanna ar dóigh ón áit seo. Soir, thar an choill íochtarach, tá cruth suaithinseach Shliabh Mis le feiceáil, an sliabh ar ar coinníodh Naomh Pádraig ina sclábhaí ag tabhairt aire do mhuca. Níos faide soir ó thuaidh tá na tuirbíní móra gaoithe ar chnoic Aontroma timpeall Loch gCaol. I bhfad ó dheas is féidir Sliabh Crúibe a fheiceáil i gContae an Dúin. 
 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair