Cosáin Siúlóide > Bealach an Ruachain > Ríocht an Bhradáin

Ríocht an Bhradáin

Anois tá tú ar bhruach Abhainn na Griollaí. Is ionann “griollach” agus áit fhliuch lán clábair, agus is é an Ghriollach an t-ainm atá ar bhaile fearainn a dtéann an abhainn fríd. Tá bradáin Atlantacha in Abhainn na Griollaí. Tig siad isteach ón fharraige 35 míle ó thuaidh ag Béal na Banna ag Cúil Raithin agus déanann siad a mbealach aníos in aghaidh an tsrutha le sceitheadh.  
 

Tá an bradán iontach tábhachtach sa bhéaloideas agus tugtar ómós mór dó. I scéal an Bhradáin Feasa insítear mar a fuair an laoch Gaelach, Fionn mac Cumhaill, bua an fheasa ón iasc. Tá baint mhór ag Fionn féin le cuid mhór scéalta agus logainmneacha sa cheantar, sa tearmann agus ar Charn Tóchair, sliabh atá in aice láimhe. 

 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair