An Ruachan

Anois tá tú taobh le droichead cloiche in áit ar a dtugtar Ruachan. Tá dath rua sa talamh anseo as siocair ócar nádúrtha. Is féidir seo a fheiceáil go soiléir ag sileadh isteach i ndíogacha agus i sruthanna san áit, óna mbíodh sé furasta a thógáil le húsáid. Bhí an t-ócar ar cheann de na dathanna ba shimplí agus ba luaithe dá raibh ann agus is dóiche gurb é bunús an logainm seo go raibh daoine ag baint ócair anseo. Samhlaigh laoch, a ghruaig agus a aghaidh daite le hócar agus é agus dul i ndeabhadh lainne. B’fhéidir gur stad Fionn Mac Cumhaill féin anseo go gcuirfeadh sé dath cogaidh air féin roimh cheann dá chathanna móra.
 

Is minic a neadaíonn an gabha dubh ar an droichead. Éan dubh ar mhéid mheasartha é an gabha dubh le dath bán fána bhráid. Tá gaol níos giorra ag an ghabha dhubh leis an lon dubh ná le héanlaith uisce, agus ní bheifeá ag dúil lena leithéid a fheiceáil ag tumadh i sruthán. In aibhneacha gasta is fearr a bhíonn rath ar an ghabha dhubh, mar a dtumann sé síos go grinneall le feithidí éagsúla a ithe. Le breith orthu iompaíonn sé clocha agus cuartaíonn sé grinneall na habhna.

 

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair