Ár Scéal Féin

Ár Scéal Féin

Is togra comhoibrithe é an tearmann seo idir an tIontaobhas Coillearnaí agus Cumann Forbartha Charn Tóchair. Is leis an Iontaobhas Coillearnaí thart faoi 80 acra de Choill Dhroim nDamh, ar an taobh thoir den tearmann. Tá idir choillearnach ársa agus choillearnach nuaphlandaithe sa chuid seo chomh maith le roinnt gnáthóga bogaigh.

Is leis an Chumann Forbartha an 130 acra ar an taobh thiar den tearmann mar a raibh feirm Mhuintir Lochlainn tráth agus meascán de ghnáthóga éiceolaíocha, mar shampla: coillearnach ársa, cluainte bláthanna fiáine, gnáthóga innilte ársa agus bogaigh.

Déanann
an dá eagraíocht monatóireacht agus bainistiú cúramach ar úsáid an tsuímh ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le cuairteoirí araon.Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair