Aiteann

Agus sinn ar an chnoc amharcaimid ó dheas anonn ar Phortach Loch Bran agus ar ár gcúl tá a lán tom aitinn. Tá toim aitinn tairbheach don tearmann ach d’fhéadfadh siad bheith dochrach chomh maith agus déantar bainistíocht orthu le cinntiú nach mbrúnn siad isteach ar ghnáthóga tábhachtacha eile.
 

Tá toim aitinn léagúmach, is é sin le rá go gceapann siad nítrigin ón aer agus úsáideann siad é mar leas nádúrtha daofa féin. Cuidíonn sin leis an aiteann fás níos rábaí agus níos fearr ná beagnach planda ar bith eile ar chré atá níos boichte agus níos tirime. Bíonn tionchar ag aiteann mar féadann sé spréadh go tapaidh agus an chré a shaibhriú, rud a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh d’éiceachórais atá ar bheagán cothaithe, leithéid an talaimh phortaigh timpeall Loch Bran. 
 

Is planda iontach tábhachtach é an t-aiteann, áfach, dá lán speiceas. Bheir a bhláthanna geala buí pailin agus neachtar do speicis éagsúla beiche agus feithidí eile, go háirithe luath sa bhliain nuair nach bhfuil mórán eile le fáil. Tá an t-aiteann foirfe fá choinne éanacha éagsúla fraoigh, féarmhá agus talamh feirmeoireachta, ar a n-áirítear caislín cloch, gleoiseach agus buíóg. Tearmann tábhachtach do na héanacha seo i ndúlaíocht an gheimhridh is ea an mogalra tiubh craobhacha atá fá fhoscadh na dtom úd. 
 

Coinnítear smacht ar an méid aitinn atá sa tearmann le barr tairbhe a bhaint as an speiceas thábhachtach seo ar son an dúlra, ach gan ligean dó teacht isteach ar ghnáthóga leochaileacha eile.

 


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair