Aip saor in aisce ar fáil le híoslódáil anois

Aip saor in aisce ar fáil le híoslódáil anois

Is áit ar leith é Tearmann Dúlra Pobail Dhroimh nDamh agus is mó ná tearmann dúlra é. Tugann sé le chéile réimse saibhir dár n-acmhainní oidhreachta mar an béaloideas, áitainmneacha, an timpeallacht nádúrtha, an tseandálaíocht, an oidhreacht tógála agus an traidisiún béil. Is i scéal Fhinn Mhic Cumhaill a fhaightear bunús ainm an tearmainn, nasc tábhachtach a théann siar na mílte bliain. Is mionsamhail den tírdhreach ársa a bhí forleitheadach ar fud na hÉireann tráth é an tearmann agus cuireann sé ar chumas na gcuairteoirí dul siar san am agus a shamhlú cad é mar a bhí ár sinsir ag idirghníomhú leis an timpeallacht nádúrtha. Tá gréasán saibhir agus luachmhar de ghnáthóga nádúrtha sa tearmann ar nós coillearnach ársa, talamh portaigh, seascann, breis is míle d'abhainn ina mbíonn bradáin ag sceitheadh, agus réimsí innilte ársa.
 
Tá an suíomh faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht Chumann Forbartha Charn Tóchair agus an Iontaobhais Choillearnaí, agus déanann an dá eagraíocht sin monatóireacht agus bainisteoireacht chúramach air ar mhaithe leis an phobal áitiúil agus le cuairteoirí araon.
 
Tugann an aip shaor in aisce seo, atá maoinithe ag Ciste an Chrannchuir Oidhreachta agus ag Gníomhaireacht Timpeallachta Thuaisceart na hÉireann, turas treoraithe fíorúil dátheangach thart ar an tearmann duit i nGaeilge agus i mBéarla le gearrthóga fuaime, grianghraif agus tuilleadh eolais faoin réimse suíomhanna speisialta atá sa tearmann.


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair